Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δήμευση

www.freelaw.gr
Δήμευση
Αριθμός άρθρου: 
238

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235 έως και 237Β η απόφαση διατάσσει να δημευτούν τα δώρα και όποια άλλα περιουσιακά στοιχεία δόθηκαν, καθώς και εκείνα που αποκτήθηκαν αμέσως ή εμμέσως από αυτά. Αν τα εν λόγω προϊόντα έχουν αναμιχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία του αναμειχθέντος προϊόντος. Το εισόδημα ή άλλα οφέλη που απορ­ρέουν από τα εν λόγω προϊόντα, από περιουσία που αποκ­τήθηκε με τα εν λόγω προϊόντα ή από περιουσία με την ο­ποία έχουν αυτά αναμιχθεί υπόκεινται επίσης σε δήμευση στον ίδιο βαθμό, όπως τα προϊόντα του αδικήματος.

2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δή­μευση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν υπ­άρχουν πλέον, δεν έχουν βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να κατα­σχεθούν ή ανήκουν σε τρίτον, σε βάρος του οποίου δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί δήμευση, δημεύονται περιουσιακά στοιχεία του υπαιτίου ίσης αξίας με αυτά κατά το χρόνο της καταδικαστικής απόφασης, όπως την προσδιορίζει το δικα­στήριο. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υπο­κειμένων σε δήμευση.

Το 238 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3849/2010.

*Το εδάφιο α. περ. 1 αντικαστάθηκε με την υποπαράγραφο ΙΕ.11 Ν. 4254/2014.

Βλ. και 236 ΠΚ, παρ. 2.

 

Social Media